Van Mechelen is groene kritiek op atlas woonzones beu

(tijd) - De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), is het gestook van Groen! over de Atlas van Woonuitbreidingsgebieden beu. 'De Atlas vloeit voort uit een rondzendbrief over woonbehoeftes, die in 2002 aan de Vlaamse regering werd voorgelegd. En in die regering zaten toen de groene ministers Vera Dua en Mieke Vogels', zegt de VLD-minister.