Advertentie
Advertentie

Van Mechelen verleent nieuwe bouwvergunning voor Deurganckdok

(belga) - De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen (VLD), tekende dinsdag een nieuwe bouwvergunning voor het Deurganckdok in Doel. De bouwvergunning werd eerder door de Raad van State geschorst, samen met de gewestplanwijziging die de polders rond Doel omzette in een zone voor industrie en havenuitbreiding. De geschorste vergunning werd ingetrokken. De minister verleende een identieke vergunning op basis van de lopende tweede gewestplanwijziging. Van Mechelen had de werken aan het Deurganckdok na de schorsing van de vergunning laten stilleggen. De nieuwe vergunning ligt bij de administratie. In principe kunnen de werken vandaag al worden heropgestart.Het weekblad Knack meldt deze week, aldus de VRT-nieuwsdienst, dat de leefbaarheidsstudie Doel door kabinetsmedewerkers werd gemanipuleerd. De leefbaarheidsstudie over Doel kwam tot het besluit dat het dorp op alle vlakken leefbaar was, zowel socio-economisch als op het vlak van milieuhinder. Maar onder druk van een stuurgroep waarin alle Vlaamse kabinetten vertegenwoordigd waren, werd het besluit herschreven. De vervelende passages van de studie werden gewoon overplakt door de administratie. De Leuvense socioloog Albert Martens, die het eigenlijke onderzoek voerde, kreeg spreekverbod.Toen de onderzoekers hun rapport aan de administratie afgaven, hadden ze daar, volgens Knack, net zo goed een bom kunnen binnengooien. De studie besloot immers dat het dorp Doel op alle vlakken leefbaar was. En dat was nu ook weer niet de bedoeling geweest. De Leuvense vorsers hadden hun opdracht blijkbaar verkeerd begrepen. De uiteindelijke bedoeling over Doel was, op zijn zachtst gezegd, in tegenspraak met de besluiten van de studie, beweert journalist Chris de Stoop.