Van Miert verplicht regering Maribel snel aan te passen

BRUSSEL (tijd) - Als de Belgische regering de Maribel-operatie, die de patronale bijdragen verlaagt ten gunste van de werkgelegenheid, niet snel aanpast, zal de Europese Commissie de zogenaamde Maribel-bis en -ter over enkele weken onwettig verklaren. De lastenverlagingen ten gunste van exportgerichte sectoren acht ze concurrentievervalsend.De Maribel-operatie zag in 1981 het licht. Ze had tot doel de werkgelegenheid veilig te stellen, via een verlaging van de patronale bijdragen in alle bedrijven met handarbeiders. In 1992 en 1993 werd de operatie tot Maribel-bis en -ter uitgebreid. Die programma's staan lastenverlagingen toe aan industriële bedrijfstakken die het meest aan de internationale concurrentie zijn blootgesteld, alsook aan het internationaal vervoer en de tuinbouw. De lastenverlagingen worden gecompenseerd door verhogingen van de BTW en de taks op het energieverbruik.