Van Miert wenst lagere drempels voor beoordelen van fusies in EU

(tijd) - De Europese Commissie wil meer zeggenschap krijgen over fusies en overnames. De drempels die Brussel tot een onderzoek verplichten, moeten worden verlaagd, aldus EU-Commissielid voor Concurrentiebeleid Karel van Miert. Tegelijk moet er meer samenhang komen met de procedure voor het beoordelen van samenwerkingsverbanden. De voorstellen van de EU-Commissie beloven in de grote lidstaten een storm van protest los te weken.De Europese fusieverordening is nu vijf jaar van kracht0. Volgens die verordening moeten fusies en overnames met een omzet van meer dan 5 miljard ecu (200 miljard fr.) vooraf gemeld worden aan de Europese Commissie. Die heeft een maand de tijd om een onderzoek in te stellen. Bij twijfels volgt een nieuw onderzoek van vier maanden, waarna de geplande operatie kan worden goedgekeurd, afgekeurd of gewijzigd.