Van Miert wil exclusiviteitscontracten Electrabel afbouwen vanaf 2006

BRUSSEL (tijd) - Europees commissielid voor concurrentiezaken, Karel van Miert, wil dat de exclusieve leveringscontracten van Electrabel aan de gemengde intercommunales vanaf 2006, gespreid over vijf jaar, afgebouwd worden. Ook de uitstapmogelijkheden van de intercommunales moeten reëel zijn. Deze twee punten vormen nog de twistappel met de Commissie voor de goedkeuring van de nieuwe statuten van de intercommunales.In september leken de Europese Commissie en de betrokken partijen inzake de nieuwe statuten voor de gemengde intercommunales op een akkoord af te stevenen. Maar een brief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Leo Peeters, gooide roet in het eten. Op 17 september schreef Peeters aan Intermixt, de vereniging van de gemengde intercommunales, dat de Vlaamse regering instemde met de typestatuten. Hij zei ook dat de looptijd van de exclusiviteitscontracten niet meer, maar ook niet minder dan 15 jaar mag bedragen.