(van onze korrespondent)

MOSKOU (tijd) - De Russische regering werkt een plan uit voor gerichte steun aan bedrijfstakken. Nog dit jaar krijgen sterk in moeilijkheden geraakte bedrijven hulp van de regering. Er zal een Russische bank ter Rekonstruktie en Ontwikkeling opgericht worden, die in oktober projekten uitzoekt die in 1993 voor kredieten onder regeringsgarantie in aanmerking komen. De regering zal voor de bedrijfssteun 8% van het BNP van 1993 vrijmaken.