van onze medewerker)

(tijd) - Partikuliere ondernemingen worden de jongste jaren aan de lopende band omgevormd tot vennootschappen, en almaar meer beginnende ondernemers kiezen van meetaf aan voor de oprichting van een vennootschap - waarbij de voorkeur vaak uitgaat naar de koöperatieve vennootschap. Een bedrijf uitbaten, is en blijft immers een risicovolle aktiviteit die het best binnen de veilige muren van een vennootschapsstruktuur wordt uitgeoefend. Maar is dat wel de enige reden? Beslist niet! Ook de progressieve personenbelasting deed haar duit in het zakje. Vennootschappen worden in de vennootschapsbelasting minder zwaar belast dan een partikuliere onderneming die onderworpen is aan de personenbelasting. Na de hervorming van de personenbelasting is die progressiviteit aan banden gelegd, maar toch.