Van open riolen naar visrijke rivieren

(tijd) - Aquafin is 15 jaar bezig met waterzuivering in Vlaanderen. In 1990 werd 29 procent van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd, vandaag is dat al 63 procent. In de Demer, twintig jaar geleden nog een open riool, zwemmen nu meer dan tien soorten vis rond. Er is een forse weg afgelegd, maar het kan en moet nog een stuk beter. Nederland haalt meer dan 98 procent, en elke Europese lidstaat moet tegen 2015 over schoon oppervlaktewater beschikken. Wanneer zit er weer vis in al onze waterlopen?