Advertentie
Advertentie

Van Parys en Tobback tegen gratis heroïne

(tijd) - Plannen om Luik, Brussel en Antwerpen experimenten te starten met de gratis verstrekking van heroïne aan drugsverslaafden kunnen in de kast opgeborgen worden. De ministers Tobback en Van Parys maakten donderdag in de Kamer duidelijk dat ze daar radicaal tegen gekant zijn. Die experimenten botsen niet alleen op een juridisch verbod, maar vormen ook 'een verkeerd signaal', zo menen beide ministers.Woensdag meldden enkele kranten dat het Luikse stadsbestuur het licht op groen had gezet voor een experiment waarbij aan 100 drugsverslaafden gratis heroïne zou verstrekt worden. In een latere fase zou het experiment ook uitgebreid worden tot Antwerpen en Brussel. Ons land zou daarmee in de voetsporen treden van Nederland en Zwitserland. Maar minister van Justitie Tony van Parys en zijn collega van Binnenlandse Zaken Louis Tobback maakten gisteren duidelijk dat daar voorlopig niets van komt. Beide ministers werden in de Kamer tijdens het laatste vragenuurtje voor de vakantie aan de tand gevoeld door de kamerleden Jo Vandeurzen (CVP) en Filip de Man (Vlaams Blok).