Van Rompuy: begroting onder kontrole

(tijd) - De primaire uitgaven van de federale overheid stegen tijdens de eerste twee maanden van het jaar met zo'n 8,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak is een tijdelijke versnelling van de betaling van de subsidies aan de sociale zekerheid en de overheidsbedrijven. Over 12 maanden samengeteld geven de cijfers echter een daling van de uitgaven. Gekoppeld aan de evolutie van het overheidstekort en aan de vooruitzichten van de Schatkist, tonen de cijfers volgens begrotingsminister Herman Van Rompuy aan dat de federale overheid haar uitgaven volledig onder kontrole heeft. Net zoals er maandelijks een stand van zaken wordt gemaakt van de evolutie van de ontvangsten, brengt Van Rompuy maandelijks een stand in de uitgaven. Momenteel zijn de cijfers beschikbaar van de werkelijke uitgevoerde betalingen in januari 1994 en van de betalingsopdrachten voor januari en februari.