Van Rompuy eist uitleg over Vlaamse begroting

(tijd) - CD&V-oppositieleider Eric van Rompuy vreest een ontsporing van de Vlaamse begroting. De begrotingsdoelstellingen worden niet gehaald, bleek zopas nog uit het jaarverslag van de Hoge Raad van Financien (HRF). En ook De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) waarschuwde daar al voor. Van Rompuy wil daarom dat de commissie Financien en Begroting van het Vlaams Parlement begin september vervroegd wordt bijeengeroepen, om tekst en uitleg te krijgen.