Van Rompuy maakt leertijd aantrekkelijker voor jongeren

(tijd) - De Vlaamse regering keurde dinsdag het voorstel van minister van Economie Eric van Rompuy goed om de leertijd te hervormen, teneinde dat systeem van deeltijdse leerplicht aantrekkelijker te maken. Om de slaagkansen te vergroten, wordt het aantal leerlingen per klas verlaagd zodat er meer ruimte komt voor individuele begeleiding.De leertijd is erkend in het kader van de deeltijdse leerplicht (vanaf 16 jaar). De opleiding, die een theoretisch deel (in de Centra voor Middenstandsopleiding) en een praktijkvorming (in een KMO) omvat, bereidt voor op een zelfstandig beroep. Het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) staat in voor de coördinatie.