Van Rompuy stuurt aan op besparingen in gezondheidszorg

(tijd) - Minister van Begroting Herman van Rompuy (CVP) heeft zijn collega van Sociale Zaken Magda de Galen (PS) gevraagd maatregelen uit te werken om de overschrijding van de groeinorm van 1,5 procent in de gezondheidszorg, vermoedelijk met 4 tot 9 miljard frank, ongedaan te maken. Voorwaarde is wel dat de patiënt er niet voor opdraait. Als de groeinorm gerespecteerd wordt, kan Van Rompuy 'enkele miljarden' spenderen aan nieuwe initiatieven, waarbij zowel christen-democraten als socialisten op hun wenken zullen worden bediend.Het streefdoel van Van Rompuy blijft het realiseren van een primair begrotingsoverschot van 6 procent van het BBP, waardoor het tekort eind 1999 moet uitkomen op 1,3 procent. In een interview met La Libre Belgique liet de minister weten dat de ontvangsten in 1999, dankzij het economisch herstel in 1998, zo'n 40 tot 45 miljard hoger liggen. Langs de uitgavenzijde zouden er geen onvoorziene dijkbreuken zijn als gevolg van de Aziatische of Russische crisis, omdat België een bijzonder voorzichtige koers heeft gevaren.