Van Rompuy verdedigt begroting tegen kritisch rapport Rekenhof

(tijd) - Volgens de federale minister van Begroting Herman van Rompuy doen de opmerkingen van het Rekenhof 'geen afbreuk aan de geloofwaardigheid van de begroting voor 1997'. De eenmalige maatregelen zijn immers slechts goed voor ongeveer 10 miljard op een totaal van ongeveer 80 miljard frank. De regering zal wel amendementen indienen om tegemoet te komen aan de kritiek op het beheer van de overheidsschuld.Dat liet de minister gisteren weten in een reactie op de kritiek die het Rekenhof op het begrotingshuiswerk van de federale regering uitoefende (zie Tijd van 12-11). In zijn voor de Kamercommissie van Financiën en Begroting opgestelde bedenkingen had het Rekenhof er onder meer op gewezen dat een aantal operaties zoals de oprichting van een patrimonium-NV en het overnemen van de pensioenlast van de post de overheid op termijn meer dreigen te kosten dan ze opleveren. Andere, zoals de vertraging met één maand van de uitbetaling van de subsidies aan overheidsbedrijven, zijn doorschuifoperaties naar het volgende jaar.