Advertentie
Advertentie

Van Rompuy: "Vlaanderen heeft verkeerde verwachtingen gecreëerd'

Van Rompuy zet zich in het interview sterk af tegen wat hij noemt het "nieuw negativisme' tegenover de politiek in het bedrijfsleven, de pers als de gehele publieke opinie. Volgens Van Rompuy is dit een evolutie die zich overigens in heel Europa voordoet. Hij ziet hiervoor twee verklaringen. In de eerste plaats zitten we in een periode van hoogkonjunktuur. In dergelijke perioden is het moeilijker om te regeren omdat er steeds nieuwe behoeften ontstaan. Ten tweede is er een consensus gegroeid over het sociaal- ekonomisch beleid dat moet gevoerd worden. Hierdoor ziet de kiezer weinig of geen onderscheid tussen de bestaande traditionele partijen en gaat hij op extremen stemmen.