Advertentie
Advertentie

Van Rompuy zoekt 60 miljard

(tijd) - De bekendmaking door de Europese Commissie van haar economische prognoses was het definitieve startschot van de cijferdans rond de begroting voor 1997. Minister van Begroting Herman van Rompuy berekende op basis van de Europese cijfers dat er 60 miljard zal moeten gevonden worden om het Belgische overheidstekort volgend jaar tot 3 procent van het BBP terug te dringen. De liberale oppositie komt uit op 120 tot 150 miljard. De harde kern van dit cijferdispuut wordt gevormd door de zogenaamde 'eenmalige maatregelen' uit de begroting van dit jaar die in 1997 in een structurele vorm moeten gegoten worden.De woensdag door de Europese Commissie bekendgemaakte prognoses zijn een belangrijk element in de aanloop naar de EMU. Op basis van de prestaties in 1997 zullen de Europese staats- en regeringsleiders begin 1998 uitmaken welke lidstaten een jaar later als stichtende leden toegelaten worden tot de Muntunie.