Van Rossem veroordeeld

ANTWERPEN (belga) - Jean-Pierre Van Rossem, de geestelijke vader van het beursbeleggingssysteem Moneytron en algemeen bekend als mede-eigenaar van de Onyx-renstal, is gisteren door de korrektionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een boete van 60.000 fr. Hij mag gedurende een periode van vijf jaar geen bestuursfunkties bekleden in een vennootschap. In het begin van de jaren '70 werd Van Rossem tot driemaal toe veroordeeld, eenmaal voor oplichting (drie maanden gevangenisstraf), eenmaal voor misbruik van vertrouwen (18 maanden) en ten slotte ook nog voor bedrieglijke en eenvoudige bankbreuk. Als gevolg van die laatste straf en ondanks het feit dat de schuldeisers volledig werden terugbetaald, mocht hij de funktie van zaakvoerder niet uitoefenen. Hij had overigens verzuimd eerherstel aan te vragen.