Van slokop tot trou des chiens

Ook de dood kent zijn trends. Volgens Rudy D'Hooghe, administratief verantwoordelijke voor de Dienst Begraafplaatsen, gaan we te gemakkelijk uit van de idee dat de dood en de daarbij horende rituelen van alle tijden zijn. 'Als iets tweehonderd jaar bestaat, is men geneigd te denken dat het altijd zo geweest is. Plaats je de zaken in hun historische context, dan blijkt dat de dodenakkers met de individuele graven zoals wij die nu kennen, een recent verschijnsel zijn.'