Van Stad Hasselt tot Siemens

De stad Hasselt met de ploeg rond burgemeester Stevaert (Reynders, Geurden) begint stilaan een begrip te worden in de financiële wereld. Na de verlaagde krediettarieven pakte zij als eerste Belgische stad met een thesauriebewijzenprogramma uit. De minimale 'coupure' van deze gedematerialiseerde schuldbewijzen bedraagt 10 miljoen frank (kleine bedragen zijn momenteel wettelijk nog niet toegelaten). Uitstekend papier voor grote institutionele beleggers die op korte termijn wensen te beleggen. De kleine belegger kan hierin onrechtstreeks beleggen via monetaire sicavs, op voorwaarde dat de beheerder snel bij de pinken is bij de trekkingen. De eerste trekkingen gebeuren in de loop van september.