Advertentie

Van stormram tot pragmaticus

(tijd) - Zamu, de belangenvereniging voor Zangers en Muzikanten, reikt vanavond in de Ancienne Belgique voor de tiende keer de Zamu Awards uit. Een feestelijk moment voor de vereniging die het jaar 2003 bekroond zag met het binnenrijven van haar belangrijkste strijdpunt: het sociale statuut van de artiest. 'Ik heb met Zamu de school van het leven doorlopen', zegt zanger Johan Verminnen, de voorzitter en de oprichter van Zamu.

Tom Van Laere van Admiral Freebee kan vanavond met zijn vier nominaties de grote winnaar van de tiende Zamu Awards worden. De Zamu Awards groeiden de voorbije jaren uit tot de belangrijkste afspraak van het jaar voor het Vlaamse pop- en rockwereldje. Sinds Canvas de Zamu Awards drie jaar geleden voor het eerst op televisie uitzond, is het evenement uit het gesloten ons-kent-ons-sfeertje gehaald waarin het volgens sceptici lange tijd bleef steken.

Maar de uitreiking van muziekprijzen was niet de hoofdreden voor het oprichten van een belangenvereniging. Zamu bestond al twee jaar toen het in 1994 in het Luna Theater haar eerste awards uitdeelde aan dEUS, Soulsister en Noordkaap. 'In het begin van de jaren 90 was de toestand waarin veel artiesten zich bevonden ronduit schrijnend', blikt voorzitter Johan Verminnen terug. 'We zaten met een onwerkbaar sociaal statuut in een omgeving waarin de overheid en de platenindustrie beslissingen namen zonder de artiesten te horen.'

De zanger, die zich het lot van zijn collega's het felste aantrok, richtte Zamu op in 1992. Het belangrijkste strijdpunt was de creatie van een werkbaar sociaal en fiscaal artiestenstatuut. Na elf jaar politiek gekibbel haalden Zamu en Verminnen in 2003, samen met belangenverenigingen van andere kunstenaars (vooral in theater en beeldende kunst), eindelijk hun slag thuis. Sinds 1 juli van vorig jaar hebben artiesten recht op volledige sociale bescherming. In principe behandelt de sociale zekerheid de artiest als werknemer, tenzij hij liever als zelfstandige beschouwd wil worden.

'Het is geen perfect statuut, maar we mogen tevreden zijn', zegt Verminnen. 'Toen ik aan mijn opdracht begon, kende ik de politieke wereld niet. Ik heb in de politiek geleerd om op mijn tanden te bijten. Ik ben van stormram tot pragmaticus geevolueerd. Je mag gerust zeggen dat ik met Zamu de school van het leven heb doorlopen.'

De belangenvereniging streeft ook naar een gezond muziekklimaat in België. Tot in 1999 verleende Zamu daarom gratis juridisch, sociaal en fiscaal advies aan muzikanten. 'Dat was noodzakelijk aangezien artiesten toen bij geen enkele instantie hun platencontract aan een controle konden onderwerpen.'

Nieuwe uitdagingen

In 1999 werd deze dienst bij Poppunt ondergebracht omdat Zamu zijn projectsubsidie van de Vlaamse overheid verloor. Sindsdien bestaat de vereniging nog, maar enkel op papier. Het Zamu-archief ligt opgeslagen in de kelder van een restaurant in Anderlecht. Verminnen: 'De overheid besloot de dotatie stop te zetten omdat ze anders iedere beroepsvereniging zou moeten subsidiëren. Een vervelende beslissing die onze onafhankelijkheid tegenover de overheid uiteindelijk ten goede is gekomen.'

Nu met het sociale statuut het belangrijkste strijdpunt van Zamu verwezenlijkt is, rijst de vraag wat de belangenvereniging nog kan doen voor haar leden. Met Muziekcentrum Vlaanderen en Poppunt heeft de sector van de lichte muziek er intussen nog twee krachtige organisaties bijgekregen.

'Telkens zich een nieuw probleem voordoet, moet Zamu in gang schieten', zegt Verminnen. 'Er liggen nog voldoende nieuwe uitdagingen in het verschiet. Het fiscale statuut van de artiest bijvoorbeeld, waarbij we naar een spreiding streven van de fiscaliteit voor artiesten over verschillende jaren. Ook in de dossiers van het leenrecht in de bibliotheken, dat is de vergoeding aan auteurs en componisten, en het terugdraaien van de sperperiode voor het uitlenen van cd's moet Zamu een rol blijven spelen. Tot slot moeten we aandachtig blijven voor de problematiek van het illegaal downloaden en kopieren.'

Thomas PEETERS

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud