Advertentie
Advertentie

Van Witte Mars tot Glazen Huis: de cirkelbeweging rond justitie

BERCHEM (tijd) - De regering had voor de bevolking een bijzonder sinterklaasgeschenk. Na een kort conclaaf op de dag van de Goedheilige Man presenteerde men de eerste krijtlijnen die uitgezet worden voor justitie. Sinds augustus van dit jaar leeft België in de ban van justitie, of beter in de ban van het niet-functioneren van justitie. De dramatische gebeurtenissen van de zomer cumuleerden in de Witte Mars, waarvan een nooit geziene druk uitging om het gerechtelijke apparaat aan te passen. Daarbovenop nog een schandalenreeks Italië waardig. Vraag bij dit alles: gaat de regering ver genoeg en wat vindt het gerechtelijke apparaat er zelf van? Wordt de verguisde derde macht van lijdend voorwerp weer leidend voorwerp?Er waait onmiskenbaar een nieuwe wind door justitie. Een debatavond organiseren op niveau is plots niet meer onoverkomelijk moeilijk, stuit niet langer op de discretie van de dames en heren in toga en hermelijn. De traditionele terughoudendheid van de grijze magistratuur is weg: zij wil uitleggen wat er verkeerd is gelopen, opdat zij toch niet met alle zonden van Israël zou worden beladen. En er is het diepe besef dat de opwaardering van justitie nog een werk is van lange adem. In een wereld waar de druk van de flitsende media en de zapcultuur domineren is het niet eenvoudig een oud bouwwerk, dat het gerechtelijk apparaat is, om te vormen tot een nieuwe, maatschappelijk aangepaste organisatie.