Advertentie
Advertentie

Van wonen en mensen

(tijd) - Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de sociale woningbouwmaatschappij CV Huisvesting-Antwerpen heeft Fernand Auwera veertien huurders van de maatschappij geïnterviewd en hun verhaal te boek gesteld. De realizaties van Huisvesting vindt men op de Luchtbal, het Kiel, de Linkeroever en in de Antwerpse binnenstad. Het oudste woonblok in de Julius de Geyterstraat dateert van 1923. Marjan Knockaert schetst het verhaal van de maatschappij die een patrimonium van bijna 6.000 woongelegenheden heeft opgebouwd en daardoor veruit de belangrijkste sociale woningbouwmaatschappij van het land is geworden. Fernand Auwera vertelt de levensverhalen van de huurders. De 14 verzamelde huurdersprofielen evokeren een tijd, een stad en een mentaliteit. De auteur hoopt dat ze bijdragen tot het begrip voor de situatie van anderen en voor de problemen en soms complexe toestanden waarmee een maatschappij als Huisvesting voortdurend wordt gekonfronteerd.