Vanaf 1 april bijzondere bijdrage sociale zekerheid

(tijd) - Het parlement heeft gisteren definitief het licht op groen gezet voor het sociale en fiskale luik van de programmawet. Deze wet kadert in het globaal plan. Vanaf 1 april komt er een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Die loopt op van 350 fr. per maand voor een jaarinkomen van 750.000 fr. tot 2.000 fr. per maand voor een jaarinkomen van meer dan 2 miljoen fr.