Vanaf 1 januari groenestroom in Vlaanderen

(tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren definitief een uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet goed over de invoering, vanaf 1 januari 2002, van groenestroomcertificaten. Die certificaten worden toegekend aan een producent van groene stroom als bewijs dat hij op een duurzame manier elektriciteit heeft opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.