Advertentie
Advertentie

Vanaf 2005 kampt secundair onderwijs met pensioneringsgolf

(tijd) - In het secundair onderwijs komt de pensioneringsgolf vanaf 2005 goed op gang. Nu al is er vooral een tekort aan leraars technische en praktijkvakken. In het kleuteronderwijs is er een licht overschot, in het lager onderwijs een tekort dat de volgende jaren nog zal oplopen. Dat antwoordde de minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, gisteren in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement op een vraag van Chris Vandenbroeke (VU-ID).