Vanaf oktober '98 sociale identiteitskaart

(tijd) - De ministerraad legde vrijdag een reeks praktische regels vast voor het gebruik van de 'sociale identiteitskaart'. Deze plastieken kaart met ingebouwde chip (zoals de Protonkaart, waarmee kleine betalingen kunnen gebeuren) zal vanaf 1 oktober 1998 onder meer de kleefbriefjes van het ziekenfonds vervangen. De kaart moet worden voorgelegd bij elk contact met een instelling van de sociale zekerheid, maar kan ook gevraagd worden door de fiscale administratie. Daarnaast moet de kaart gebruikt worden bij de apotheker, het ziekenfonds of de bedrijfsgeneesheer. Ook het OCMW heeft het recht de gegevens te raadplegen. Ten slotte vervangt deze chipkaart de sectoriële kaarten die in de bouw- en de vervoersector werden gebruikt bij de controle op zwartwerk. Ook voor deze werknemers wordt de sociale identiteitskaart de enige identificatie.