Vanavermaete en Van Reet nieuwe toplui bij Janssen

(tijd) - Janssen Pharmaceutica krijgt op 30 september 1991 een nieuwe top: Staf Van Reet en Philippe Vanavermaete worden beiden afgevaardigde-bestuurder, zij volgen dan Baron Paul Janssen en Ridder Robert Stouthuysen op (die nu in onderlinge taakverdeling belast zijn met de leiding van dit bedrijf). Paul Janssen wordt in september 65.