"Vandaag niet, chef, ik heb hoofdpijn'

(tijd) - Bij het ontslag van 251 werknemers ging de Sabena-direktie selektief te werk: de ontslagen werknemers "funktioneren' niet goed in het bedrijf. Lees: ze zijn te dikwijls afwezig of ziek. Absenteïsme is een verschijnsel dat in alle bedrijven en organizaties voorkomt. En hoewel het cijfermateriaal of ander studiewerk zeer beperkt is, kan toch gesteld worden dat absenteïsme in de meeste bedrijven geen groot probleem vormt. Werknemers kunnen om heel wat redenen afwezig zijn: vakantie, een sterfgeval in de familie, ziekte, een bevalling, ... Wanneer cijfers over absenteïsme worden vergeleken, moet dan ook eerst nagegaan worden wat die cijfers precies inhouden. Wanneer bijvoorbeeld absenteïsme bestudeerd wordt in het kader van de loonlast, wordt het aantal effektief gewerkte dagen afgewogen tegen het totaal aantal dagen. Wanneer absenteïsme bestudeerd wordt om eventuele misbruiken weg te werken, wordt vooral afwezigheid wegens ziekte onderzocht. Het lijkt immers vrij onwaarschijnlijk dat een werkneemster een zwangerschap simuleert, om wat extra verlof te kunnen krijgen.