Advertentie
Advertentie

Vandamme noch Vinck naar Sabena

(tijd) - Barco-topman Hugo Vandamme denkt er niet zijn job bij Barco in te ruilen voor Sabena. En ook Bekaert-topman Karel Vinck heeft geen enkel plan in die richting. De Brusselse krant La Libre Belgique zegde woensdag dat er verscheidene formules ter studie liggen voor het voorzitterschap van Sabena, en de krant noemt daarbij de namen van Barco-gedelegeerd bestuurder Karel Vinck en van Barco-topman Hugo Vandamme. Vandamme is volgens een mededeling van Barco "noch rechtstreeks noch onrechtstreeks gekontakteerd in verband met een funktie bij Sabena'. Hij "herhaalt en beklemtoont zijn commitment tegenover de Barco-groep en denkt er niet aan de groep te verlaten', aldus de mededeling. Ook Karel Vinck ontkende ons woensdag formeel. "We hebben hier goed gelachen met dat bericht,' aldus een Bekaert- woordvoerder.