Vande Lanotte pleit voor loonmatiging

(tijd/belga) - De federale minister van Begroting, Johan Vande Lanotte (sp.a), pleitte er gisteren voor de lonen niet te snel te laten stijgen. Het verlagen van de sociale lasten noemde hij een 'nepoplossing'. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageerde dat lagere lasten wel degelijk nodig zijn. Aan werknemerszijde liet het ACV weten dat de looneisen in België al gematigd zijn.