Advertentie
Advertentie

Vande Lanotte verdedigt stelling structureel begrotingsevenwicht

(tijd) - Federaal minister van Begroting Johan Vande Lanotte (sp.a) blijft erbij dat België vorig jaar een begrotingsresultaat afleverde dat structureel in evenwicht of vrijwel in evenwicht is. Hij beroept zich op gegevens voor 2004 die sinds begin januari nog gunstig evolueren. De oppositie confronteerde Vande Lanotte met het jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB). Dat spreekt van een structureel tekort van een half procent van het bruto binnenlands product.