Vande Lanotte wil meer werkende allochtonen

(tijd) - Johan Vande Lanotte (sp.a), de federale minister van Maatschappelijke Integratie, stelt voor werkgevers te verplichten allochtonen aan te werven. Allochtonen raken nog steeds moeilijk aan werk ondanks de vrijwillige, positieve acties die werkgeversorganisaties en bedrijven de jongste jaren ondernamen. In vergelijking met autochtone studenten hebben allochtone schoolverlaters nog altijd de helft minder kans om binnen het jaar een job te vinden.