Vanden Broucke verwerpt ontwerp kaderwet

"Het ontwerp van de kaderwet legt de inspanningen voor het herstel van de konkurrentiekracht hoofdzakelijk op de loontrekkenden. Dergelijk ontwerp maakt ons ongerust, maar verschilt toch nog zeer sterk van de volmachtwetten van de vorige regeringen. Wel zullen we aan de regering een voorafgaande verklaring vragen waarin de regering waarborgt niet te zullen raken aan het huidig indexsysteem, zowel wat de toepassing als de samenstelling betreft.' Dit zei ABVV- voorzitter Vanden Broucke in de weekendeditie van Le Soir.