Vandenbroucke: 80 miljard besparen blijft doelstelling

SP eist in begrotingsronde ook sociale korrekties op Voor de SP gaat de inzet van de komende begrotingsronde verder dan het realizeren van de begrotingsdoelstelling van de regering. Ook andere in het regeerakkoord aangekondigde beleidsinspanningen moeten volgens de Vlaamse socialisten waargemaakt worden, met name het optrekken van bepaalde sociale minima en het verhogen van de tewerkstellingsprogramma's. Om het begrotingsdoel te bereiken blijft volgens de SP de globale inspanning van 80 miljard frank uit het regeerakkoord een realistisch uitgangspunt. De cijfers van begrotingsminister Schiltz noch die van de CVP doen daar afbreuk aan. Aldus SP- volksvertegenwoordiger Frank Vandenbroucke gisteren op een perskonferentie namens de SP-parlementsfrakties.