Vandenbroucke: korting belasting nog niet binnen

(tijd/belga) - De Vlaamse minister van Onderwijs en Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a), wil de opmaak van de meerjarenbegroting afwachten vooraleer de geplande belastingverlaging van 500 miljoen euro concreet in te vullen. Hij zei dat zaterdagavond in het televisieprogramma Terzake en in de zondagseditie van Het Nieuwsblad.