Vandenbroucke legt artsen besparingen op

(tijd/belga) - De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), legt de artsen 15 miljoen euro besparingen op. Hij nam de beslissing nadat de commissie artsen-ziekenfondsen er maandagavond niet in was geslaagd een compromis te bereiken over de indexering van de honoraria en besparingen. Vandenbroucke gaf het groene licht om de erelonen vanaf februari te indexeren, maar hij snijdt in het budget voor de technische prestaties.