Vandenbroucke: Ook ziekenfondsen zijn individueel verantwoordelijk

(tijd) - De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (SP), wil de individuele verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen uitgebreiden. Net zoals artsen en ziekenhuizen moeten de ziekenfondsen praktijkverschillen terugdringen. Vandenbroucke wil daarom een groter deel van de administratieve inkomsten van de ziekenfondsen afhankelijk maken van hun beheerprestaties. Hij vraagt ook meer aandacht voor de gezamenlijke inzameling en het beheer van medische gegevens.