Vandenbroucke pleit voor jarenlange loonmatiging

(tijd) - De Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a), luidde zaterdag in een interview met De Morgen de alarmklok over de hoge loonkosten in België. 'We zijn te duur', zegt hij zonder omwegen. 'Onze loonkosten zijn, relatief maar ook in absolute termen, te hoog. Het zal veel inspanningen en tijd vergen om ze te verlagen. Het zal een jarenlang volgehouden politiek van loonmatiging vergen, waarbij er bovenop de inflatie weinig ruimte zal zijn.'