Vandenbroucke roept op tot gematigde akkoorden

(belga/tijd) - De Vlaamse vice-minister-president, Frank Vandenbroucke (sp.a), riep in zijn 1-meirede op tot 'gematigde sociale akkoorden'. Hij verwees daarmee allicht naar de nakende onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord met de welzijnssector voor de komende vijf jaar en naar de start van de onderhandelingen met de onderwijsbonden voor een collectieve arbeidsovereenkomst voor 2005-2006. Vandenbroucke, tevens de Vlaamse minister van Werk en Onderwijs, herinnerde eraan dat de Vlaamse regering door een budgettair moeilijke periode gaat. 'We gaan in de meerjarenbegroting moeilijke keuzes moeten maken. Alles tegelijk kan niet', zei hij. Voor Vandenbroucke moet de regering prioritair investeren in onderwijs, meer bepaald in het technisch en beroepsonderwijs, in stageplaatsen en in schoolinfrastructuur. Behalve onderwijs moeten werk, openbaar vervoer en zorg volgens hem de belangrijkste Vlaamse investeringsprioriteiten zijn.