Vandenbroucke slankt vervangingspool af

(tijd) - De vervangingspool voor leerkrachten wordt vanaf volgend schooljaar beperkt tot probleemzones en knelpuntvakken. De maatregel staat in een ontwerp van verzameldecreet van de minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (sp.a), dat de Vlaamse regering gisteren goedkeurde. De vrijgekomen 6,5 miljoen euro wordt gebruikt om andere noden te lenigen.