Vandenbroucke sluit vrede met apothekers

(tijd) - De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), en de apothekers sloten gisteren een principeakkoord. Het akkoord betekent het einde van het verzet en de stakingsacties die de apothekers al zes weken in de ban houden.De apothekers krijgen de garantie dat de besparingsmaatregelen teruggeschroefd worden als de winst van de sector onder de 440 miljoen euro zakt. In dat geval, redeneert de regering, worden de besparingen in de geneesmiddelensector automatisch gerealiseerd, en is er dus geen nood om te knabbelen op de winstmarges van de apothekers.De regering besliste tijdens het begrotingsconclaaf om volgend jaar voor 103 miljoen euro te besparen in de geneesmiddelensector. Dat geld wordt voor een deel gevonden door het duurder maken van sommige geneesmiddelen. Maar er wordt ook geknabbeld aan de winstmarges van de apothekers en de groot- en tussenhandel. De apotheken zouden 14,4 miljoen euro moeten inleveren, de groothandel 4,4 miljoen. Volgens de apothekers komt dat neer op een inlevering van 13 procent. Ze klagen ook over de steeds zwaardere administratieve rompslomp waaronder ze gebukt gaan.Dirk Broeckx, secretaris-generaal van de Algemene Pharmaceutische Bond, weigerde gisteren commentaar. Het is voorbarig over een akkoord te spreken. Ik moet het eerst aan mijn achterban voorleggen. EvH