Advertentie
Advertentie

Vandenbroucke versastlastenverlaging naar sociale partners

(tijd) - De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (SP), vindt dat de discussie over de lastenverlagingen hoort bij de rondetafelgesprekken over de sociale zekerheid, veeleer dan bij de begrotingsbesprekingen. In het model van Vandenbroucke bepaalt de regering de globale financiële ruimte, maar zijn de sociale partners mee verantwoordelijk voor de invulling van de prioriteiten. Vandenbroucke neemt hiermee afstand van het gekibbel tussen de regeringspartijen over de lastenverlaging.