Vanderborght maakt brandhout van Stampaert-studie D'Ieteren

(tijd) - Neem de intrinsieke waarde, de geprojekteerde resultaten over 1990, de geprojekteerde gekonsolideerde resultaten over 1992 of de hypotese dat alle overname- schulden zijn afbetaald, steeds is één aandeel D'Ieteren niet meer waard dan 180.000 frank. Tot die konklusie komt wisselagent Vanderborght-Van Elslande in een waarderingsberekening van de koers van D'Ieteren. Vanderborght boort daarmee meteen een eerdere studie in de grond van wisselagent Stampaert. Die had in een "ruwe' berekening gesteld dat D'Ieteren tot 500.000 frank per aandeel kon opbrengen.