Vanderpoorten brengt buitengewoneen gewone scholen dichter bij elkaar

(tijd) - In een discussienota stelt Marleen Vanderpoorten (VLD), de Vlaamse minister van Onderwijs, voor, het gewoon en het buitengewoon onderwijs dichter bij elkaar te brengen en netoverschrijdende regionale ondersteuningsscholen voor speciale onderwijsbehoeften op te richten.