Advertentie
Advertentie

Vanham & Vanham

Vanham & Vanham houdt op 25 april een seminarie over Expatriation et mobilité internationale des cadres. Christian Willems, advocaat aan de balie in Brussel en verbonden aan Linklaters De Bandt, zit de studiedag voor.Werken in het buitenland als expatriate is aantrekkelijk, maar ook complex en delicaat te organiseren. Bedrijven met expatriates moeten goed ingelicht zijn over beloning, sociale zekerheid, pensioenen en fiscaliteit.Inlichtingen: Vanham & Vanham, Rue du doyenné 48, 1180 Brussel, tel: 02/345.95.85, fax: 02/345.70.75, e-mail: info@vanham.be.Vlaamse StrategieverenigingOp 25 april houdt de Vlaamse Strategievereniging een avondbijeenkomst bij Antilope. Luc Appel voert het woord en stelt zijn bedrijf voor onder de titel Bezoek bij het grafische bedrijf Antilope.Tijdens deze avond licht de bedrijfsleiding van Antilope de ontwikkeling van de grafische industrie toe. Zij illustreert hoe Antilope op deze technologische en maatschappelijke tendensen heeft ingespeeld. Ten slotte worden de verwachtingen voor de toekomst geschetst en hoe Antilope hierop reageert.Inlichtingen: VSV, Ann Coopman, Legevoorde 8, 9950 Waarschoot, fax: 09/372.09.51.SRBIIOp 25 april kunt u de conferentie Lénergie nucléaire en Belgique: est-ce la fin? bijwonen. Tijdens de conferentie wordt nagedacht over de beslissing van de Belgische regering de kerncentrales vanaf 40 jaar levensduur te sluiten en niet langer een beroep te doen op kernenergie voor de productie van elektriciteit.Inlichtingen: Société royale belge des Ingénieurs et des Industriels, Ravensteinstraat 3, 1000 Brussel, fax: 02/514.57.95, e-mail: secretariat@srbii.be.Rechtshandhaving door sancties in het rechtDe Vlaamse Juristenvereniging houdt haar 40ste wetenschappelijk congres op 26 april. Het thema is Rechtshandhaving door sancties in het recht.De grondslagen en de algemene evolutie van het sanctierecht komen voor de volgende zes subthemas aan bod: administratieve rechtshandhaving, rechtshandhaving door het Arbitragehof en de Raad van State, rechtshandhaving door de strafrechter, rechtshandhaving door de stakingsrechter, contractualisering van de rechtshandhaving in het privaatrecht en rechtshandhaving en het recht van de Europese Unie.Inlichtingen: Dirk Vanheule of Lucia Cuynen, tel: 03/220.40.12 of e-mail: dirk.vanheule@ua.ac.be of lucia.cuynen@ua.ac.be.PoliteiaOp 3 mei vindt de Politeia-conferentie plaats over Politieke massacommunicatie en retoriek, het einde van de ideologische ledenbeweging, de opkomst van life-style politics en de gevolgen daarvan.Inlichtingen: Politeia-Conferentie, Overlegcentrum voor Ethiek, Deberiotstraat 26, 3000 Leuven, tel: 016/32.37.87, fax: 016/32.37.88.Infodag HIRL HogeschoolOp zaterdag 4 mei houdt de HIRL Hogeschool Leuven haar jaarlijkse infodag waarop de afstudeerprojecten van de laatstejaarsstudenten graduaat sociale readaptatiewetenschappen en graduaat niet-commercieel management aan een breed publiek worden voorgesteld. Tijdens deze infodag zijn er tal van nevenactiviteiten: debatten, videos, interactieve tentoonstellingen, infostands, optredens.Inlichtingen: HIRL Hogeschool, J.B. Van Monsstraat 6-8, 3000 Leuven, tel.: 016/20.35.25, fax 29.17.17.Integraal WaterbeheerDe Leerstoel Integraal Waterbeheer is een gespecialiseerde lessenreeks die bijzondere aandacht besteedt aan de inhoud, de concepten, de uitwerking en de praktische toepassingen van integraal waterbeheer. De lessenreeks informeert de deelnemers over de recente wetenschappelijke inzichten in het integraal waterbeheer. De cyclus gaat ook in op het nut, de noodzaak en de uitvoering van een geïntegreerde beleidsbenadering van het watermanagement.De lessenreeks wordt tweemaal per academiejaar georganiseerd: eenmaal voor studenten en eenmaal voor niet-studenten.Inlichtingen: Universiteit Antwerpen, Instituut voor Milieukunde, UIA, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, An Brion, tel: 03/820.21.14, fax: 03/820.21.28, e-mail: milieu@uia.ua.ac.be.OverheidsaansprakelijkheidOp 24 mei vindt de studiedag Overheidsaansprakelijkheid plaats. Deze studiedag gaat uit van de KU Leuven, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Onrechtmatige Daad.De overheidsaansprakelijkheid is een uitdeinend rechtsheelal geworden. De gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels worden na een lange evolutie, onverkort op de overheid toegepast zoals op de burgers. Alle heilige overheidshuisjes gaan een voor een voor de bijl. De uitvoerende macht wordt reeds geruime tijd op haar aansprakelijkheid doorgelicht. De tussenkomst van de overheid in de financiële sector is daarbij een nieuw agendapunt. Ook de rechtspraak van het Arbitragehof, het Hof van Justitie en het Hof Mensenrechten heeft in toenemende mate een weerslag op het aansprakelijkheidsrecht. De studiedag wil deze evolutie, volledig geactualiseerd, beschrijvend maar ook kritisch in kaart brengen.Inlichtingen: Maarten Debaene, assistent Onrechtmatige Daad, Tiensestraat 41, 3000 Leuven, tel: 016/32.51.43, fax: 016/32.55.27, e-mail: Maarten.Debaene@law.kuleuven.ac.be.ConsumentenkredietHet Institute for International Research houdt op 29 en 30 mei zijn vierde jaarlijkse conferentie over het consumentenkrediet. De rode draad dit jaar is de nieuwe wet op het consumentenkrediet.Inlichtingen: IIR, Plejadenlaan 11, 1200 Brussel, tel: 02/776.04.00, fax: 02/772.66.84.Vernieuwd HR-beleid in de publieke sectorOp 18 en 19 juni vindt de conferentie plaats over Vernieuwd human resources beleid in de publieke sector. Diverse mensen uit de publieke sector nemen het woord: Thierry Deprez, ministerie van Defensie; Alain Goergen, federale politie; Colette Pirlot, ministerie van Financiën; Sonja Vanblaere, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; Koen Vanheule, Kind & Gezin; Jean-Pierre Bovy, ministerie van Defensie; Alex Vanderstraeten, Hogeschool Gent; Jean-Pierre Goorden, MIVB; Liliane Wagemans, Vlaamse Gemeenschap; Erik Bouckaert, VDAB; Patrick van Hamme, Stad Gent; Pol Lefèvere, Federale Overheidsdienst P&O.Inlichtingen: IIR, Plejadenlaan 11, 1200 Brussel, tel: 02/776.04.00, fax: 02/772.66.84.