Vankrunkelsven: de Volksunie heeft twee kapitale fouten gemaakt

(tijd) - De Volksunie heeft twee kapitale fouten gemaakt. In de eerste plaats was de scheidingslijn tussen partij en regering onduidelijk. Dit werd nog versterkt door het triomfalisme dat de leiding hanteerde. Verder werd het partijprogramma met de voeten overtreden op punten die niet in het regeerakkoord stonden, zoals de politieke benoemingen, en de Europese zetelverdeling. Dit heeft Vankrunkelsven op de VU-partijraad gezegd ter verdediging van zijn kandidatuur voor het voorzitterschap. Uittredend voorzitter Gabriëls vroeg aan de raad een mandaat om zijn karwei af te maken.