Advertentie
Advertentie

Vanvelthoven sluit quota allochtonen niet uit

(tijd) - Peter Vanvelthoven (sp.a), de federale minister van Werk, sluit niet uit bedrijven te verplichten een bepaald aantal allochtonen in dienst te nemen. De minister overweegt die quota als andere maatregelen om meer allochtonen aan het werk te krijgen, geen soelaas bieden. De werkgevers verzetten zich gisteren tegen opgelegde quota. Zij zien meer heil in aanmoediging en sensibilisering.