Advertentie
Advertentie

Varkens uit bewakingszone worden verkocht

(tijd) - De Europese Unie stemt in met het slachten en verkopen van slachtvarkens uit de bewakingszone. De toelating tot slachten wordt gegeven door het krisiscentrum van Torhout na een klinisch onderzoek van het bedrijf en een virologisch onderzoek van 5 varkens. In de beschermingszone worden alle mestvarkens afgeslacht om het aantal varkens te verminderen.