Varkensslachthuizen werken zonder marge

BRUSSEL (tijd) - In de sektor van het varkensvlees zijn de groothandelsmarges (af slachthuis) al een aantal jaren serieus aan het afbrokkelen. Sinds 1988 zouden de Belgische varkensslachthuizen zelfs zonder handelsmarge werken. Verklaringen hiervoor liggen bij de overkapaciteit in de sektor en bij de grotere machtspositie van de distributieketens. Deze toestand zal onvermijdelijk aanleiding geven tot een sanering van de slachthuissektor.