Advertentie
Advertentie

Vaste boekenprijs unaniem goedgekeurd

(tijd) - De kamercommissie voor het Bedrijfsleven keurde gisteren het wetsvoorstel van de meerderheidspartijen PS, Ecolo en Agalev over de vaste boekenprijs unaniem goed. Ook de enige VLD-volksvertegenwoordiger die in de commissie aanwezig was, Arnold van Aperen, stemde voor het decreet.Verbazingwekkend, want de VLD toonde zich altijd al een hardnekkige tegenstander van een vaste boekenprijs. De ja-stem van Van Aperen bleek dan ook een vergissing te zijn.Mijnheer Van Aperen stemde per vergissing met de andere leden van de meerderheid mee, legde VLD-kamerfractieleider Hugo Coveliers uit. In principe moest ook collega Frans Verhelst, die het dossier opvolgt, in de commissie voor het Bedrijfsleven zijn. Maar ik heb hem op een gegeven moment opgeroepen om in de commissie van Justitie te gaan stemmen. Ondertussen werd in de commissie voor het Bedrijfsleven over de vaste boekenprijs gestemd. Van Aperen, die het dossier niet kent, heeft dan maar gewoon met de meerderheid mee gestemd. Maar bij de stemming in de plenaire zitting zullen we wel degelijk tegenstemmen.Coveliers zei ook nog dat als het wetsvoorstel met een wisselmeerderheid wordt goedgekeurd de verleiding zeer groot is om hetzelfde in andere dossiers te doen. Hij haalde onder meer het dossier van het jeugdsanctierecht aan.Het wetsvoorstel over de vaste boekenprijs is een herneming van het wetsontwerp van de minister van Economie, Charles Picqué (PS). Omdat de regering zijn ontwerp niet steunde, liet hij het als wetsvoorstel indienen in de hoop het met een wisselmeerderheid goedgekeurd te krijgen.Als het voorstel wordt goedgekeurd, mogen warenhuizen en boekhandels maximum nog maar 5 procent korting op de verkoopprijs van een boek geven. Die verkoopprijs wordt bepaald door de uitgevers of de invoerders van een boek. IdV